dissabte, 13 de juny del 2009

Romanç de l'assalt a Boltanya de les tropes de Barceló.

Sense espasa ni canó
el proper 18 de juliol
faran l'assalt a Boltanya
les tropes de Barceló.
Només amb totxets i faixa,
la camisa i mocador,
espardenyes envetades,
pantalons d'un sol color
i mitges molt ben calades
seran les úniques armes
de les tropes de Barceló.
No us penseu pas que celebren
un dia de festa major.
Fan una gran trobada
de totxets i de bastons.
Que allà dalt els diuen
palotiaus, piqueu ben fort.
Vindran d'arreu de les terres
de la Corona d'Aragó.
I allà dalt també sabran
que a Camporrells es ballen
des de temps molt reculats
els totxets, amb bot i gaites
preparats ja per l'assalt.
Amants fidels de La Pastora,
apassionats devots de Les tres creus

no sabem pas a quina hora
els totxets seran ballats
pels carrers de tot Boltanya
i allà seran admirats.
Potser per primera vegada
Barceló no anirà sol.
Que tindrà La cardelina,
La pastora, Les tres creus,
La marxa i El soldadito,
i totes les altres cançons.
I és que també ens coneixen
com les tropes de Barceló.