dimecres, 16 d’agost del 2017

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL PER A LA RENOVACIÓ DE LA JUNTACONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL PER A LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA


 
Data: dissabte 19 d’agost de 2017
Hora: 12:30 – 14:00
Lloc:  Casa Social – 2a planta


 
Ordre del dia:
   
  1. Acreditació de socis. Renovació de quotes pendents, si escau.

  1. Presentació de candidatures

  1. Votació i renovació de la junta de l’associació (a les 13 hores)

  1. Torn obert d’intervencions.
     
     Vist-i-plau

El secretari                                                    El president       

Josep Ramon Vidal Cosialls                         José Guillén ZanuyCamporrells, 16 d’agost de 2017